Xuất khẩu Việt Nam sang Malaysia 9 tháng năm 2017 (23-10-2017)
Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia 9 tháng đầu năm 2017 tăng 39,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu thống kê của Tổng Cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Malaysia tháng 9 năm 2017 đạt 849,5 triệu USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia đạt 366,1 triệu USD, tăng 13,3% và nhập khẩu của Việt Nam từ Malaysia 483,4 triệu USD, tăng 28,1%.

Tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Malaysia 9 tháng đầu năm 2017 đạt 7,389 tỷ USD, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2016 ( 6,113 tỷ USD), trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia đạt 3,240 tỷ USD, tăng 39,6% và nhập khẩu của Việt Nam từ Malaysia 4,149 tỷ USD, tăng 9,4%.

Các mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng cao gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 939, 98 triệu USD, tăng 87,5%; điện thoại và linh kiện đạt 435,49 triệu USD, tăng 40,1%; dầu thô đạt 192,79 triệu USD, tăng 31,1%; sắt thép các loại đạt 166,17 triệu USD tăng 113,4% và gạo đạt 163,56 triệu USD, tăng 76,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Quảng cáo