Xuất khẩu gạo tháng 8 tăng mạnh (23-10-2017)
Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 8 đạt 758,838 tấn tăng 26% so với tháng 7. Châu Á vẫn là thị trường chính, chiếm tới hơn 75% tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam.

XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM THÁNG 8

Đơn vị: tấn

 

5% tấm

10% tấm

15% tấm

25% tấm

100% tấm

Gạo nếp

Gạo thơm

Khác

Tổng

Châu Á

127,057

960

28,417

183,519

11,170

137,678

43,261

35,025

567,087

Châu Phi

33,249

-

2,840

-

250

25

83,526

631

120,521

Châu Âu

2,173

267

-

-

-

2

671

1,206

4,319

Châu Mỹ

48,235

-

-

5,000

-

-

2,211

88

55,534

Australia

2,684

48

255

-

177

-

242

7,971

11,377

Tổng

213,398

1,275

31,512

188,519

11,597

137,705

129,911

44,921

758,838

 

XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM THÁNG 7

Đơn vị: tấn

 

5% tấm

10% tấm

15% tấm

25% tấm

100% tấm

Gạo nếp

Gạo thơm

Khác

Tổng

Châu Á

141,793

4,588

195,592

5,860

14,900

103,304

33,781

14,825

514,643

Châu Phi

16,898

-

-

-

11,000

24

40,705

326

68,953

Châu Âu

2,553

456

198

-

1,000

4

642

2,789

7,642

Châu Mỹ

984

-

-

-

-

8

1,682

346

3,020

Australia

1,317

461

188

-

-

11

468

4,492

6,937

Tổng

163,545

5,505

195,978

5,860

26,900

103,351

77,278

22,778

601,195

 

Chào giá gạo xuất khẩu tuần từ 9-15/9/2017

Đơn vị: USD/tấn

% tấm

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Loại 4

Loại 5

Loại 6

Loại 7

Giá trung bình tuần báo cáo

Giá trung bình tuần trước

5

385

380

380

380

380

380

385

381.43

380.71

10

380

375

375

375

375

375

375

375.71

374.29

15

370

365

365

365

365

365

370

366.43

361.43

25

360

360

360

355

360

360

360

359.29

355.00

 
Vietnamexport.com Tổng hợp

Quảng cáo