Thương mại Việt Nam - Ấn Độ đạt 4,96 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm (23-10-2017)

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tính trong 8 tháng đầu năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập Việt Nam - Ấn Độ đạt 4,96 tỷ USD tăng 43,22% so với 3,46 tỷ USD, trong đó, xuất khẩu đạt 2,37 tỷ USD tăng 35,10%; nhập khẩu đạt 2,59 tỷ USD tăng 51,58% so với cùng kỳ năm trước.

Tính theo số tương đối, xuất khẩu sắt thép các loại tăng trưởng mạnh nhất, tăng 992,64%; tiếp đến mặt hàng than đá tăng 467,53%; chè tăng 102,73%; chất dẻo nguyên liệu tăng 102,21%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 71,02%...

Xuất khẩu sắt thép các loại, kim loại thường và sản phẩm từ sắt thép vẫn giữ được nhịp tăng trưởng ấn tượng, tổng giá trị xuất khẩu của 03 nhóm hàng này trong 8 tháng đạt 403,32 triệu USD tăng 99,35% so với 202,31 triệu USD cùng kỳ năm trước, đây là nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất của Việt Nam sang Ấn Độ. Ở chiều ngược lại, đây cũng là nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu cao nhất, tổng kim ngạch nhập khẩu của 3 nhóm hàng này đạt 575,74 triệu USD, tăng 471,29% so với 100,77 triệu USD cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 349,13 triệu USD, tăng 71,02% so với 204,14 triệu USD cùng kỳ. Xuất khẩu điện thoại di động và linh kiện đạt 342,96 triệu USD tăng 40,64% so với 243,86 triệu USD.

Có tổng số 23 trên 28 ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng, 02 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm đáng lưu ý là cao su tự nhiên, và hạt tiêu, xuất khẩu cao su trong 8 tháng qua đạt 55,43 triệu USD giảm 29,29% so với 78,39 triệu USD; xuất khẩu hạt tiêu đạt 59,49 triệu USD giảm 15,82% so với 70,67 triệu USD.

Về hàng nhập khẩu, nhập khẩu sắt thép các loại vẫn tiếp tục tăng phi mã, tăng 1.013% đạt 529,46 triệu USD so với mức 47,55 triệu USD cùng kỳ năm trước; nhập khẩu Bông các loại đạt 231,77 triệu USD tăng 77,65%; nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 341,37 triệu USD tăng 47,61%; nhập khẩu hàng thủy sản đạt 256,97 triệu USD tăng 40,31%...

Đáng chú ý, tiếp nối đà xuất siêu của tháng 6 và tháng 7, Việt Nam tiếp tục xuất siêu 13,76 triệu USD sang Ấn Độ trong tháng 8.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Ấn Độ trong tháng 8 đạt 729,65 triệu USD tăng 45,73% so với 500,67 triệu cùng kỳ năm trước, trong đó, xuất khẩu đạt mức kỷ lục từ trước đến nay đạt 371,71 triệu USD tăng 21,1% so với tháng trước (306,94 triệu USD). Nhập khẩu trong tháng 8 đạt 357,94 triệu USD tăng 37,21% so với 260,86 triệu USD của tháng 7.

 
Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ

Quảng cáo